ជីនជីយូហ្វាង

បទពិសោធន៍ផលិតកម្មរយៈពេល ១៦ ឆ្នាំ

យុថ្កាប៊ីត

  • Anchor Bit

    យុថ្កាប៊ីត

    ស៊ីម៉ងត៍ខួងអណ្តូងខួងអណ្តូងខួងខ្លួនឯងត្រូវបានគេប្រើជាគ្រឿងបូជាដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ការខួងអណ្តូងដែលជាធម្មតាមានស៊ីម៉ងត៍ធូនស្ទេននិងដែកថែបរឹងពីរប្រភេទតាមរយៈការផលិតម៉ាស៊ីនឬបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្ម។